Ziraat Fakültesi
2016-12-20

ÜNİVERSİTEMİZ AR-GE STRATEJİ BELGESİNİN OLUŞTURULMASI ÇALIŞTAYI TAMAMLANDI 

Tarım, sanayi ve hayvancılığın önemli bir yer tuttuğu Trakya Bölgesinde, üretime modern biyoteknolojik uygulamaları katarak verim artışı, ve böylelikle bölge kalkınmasına katlı sağlamayı aynı zamanda çevre kirliliğinin tespiti, önlenmesi ve atıkların değerlendirilmesi ile çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretimi hedefleyen Namık Kemal Üniversitesi, TÜBİTAK 1000-2015-1-Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması çağrısı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde “Biyoteknoloji Ar-Ge Strateji  Belgesi Oluşturulması”  çalıştayını 15 Aralık 2016 tarihinde Ziraat Fakültesi B Blok’da gerçekleştirmiştir.

Çalıştay proje yürütücüsü ve aynı zamanda Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.Sezen ARAT’ın proje hakkında bilgi vermesi, ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ahmet İstanbulluoğlu’nun, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İsmail  YILMAZ’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. 

Çalıştaya Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri ile Bakanlıklar, Belediye, özel sektör ve birlik temsilcileri olmak üzere 92 kişi katılmıştır.  Çalıştay katılımcıları IBCG Danışmanlık firmasından gelen danışmanın ve projede görevli üniversitemiz öğretim üyelerinin moderatörlüğünde Hayvan Biyoteknolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Gıda Biyoteknolojisi ve Çevre Biyoteknolojsi olarak dört gruba ayrılarak çalışmalarını sürdürmüştür.  Tüm gün süren atölye çalışmasının ardından çalıştay başarı ile tamamlanmıştır.