Ziraat Fakültesi
2018-03-30

ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULU UYGULAMA YÖNERGESİ YAYINLANDI 

Üniversitemiz dışında diğer üniversitelerin açmış olduğu yaz okullarından ders alma işlemlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama usul ve esaslarına ait hükümleri kapsayan Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi öğrencilerimizin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarının sağlanması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Öğrencilerimiz bu yönergenin yürütülmesine ilişkin esaslar bölümünde 9. maddede belirtildiği üzere Bölüm Başkanlıklarına müracaat edeceklerdir. 

Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci ilgili Bölüm Başkanlığına müracaatında yaz okulunun açıldığı üniversitedeki dersin içeriğini, AKTS ve yerel kredi bilgilerini, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanını (ÖSYM giriş puanı) ve yaz okulu dersinin verildiği bölüme ait taban puanını gösteren belgeleri teslim eder.

Yaz okulunda bir yaz döneminde en fazla 3 ders alınabilir.

Öğrencilerimiz güz ve bahar dönemlerinde başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersleri yaz okulundan alabilirler.

Ayrıntılı bilgi için Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Yönergesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından inceleyebilirisiniz.