Ziraat Fakültesi
2014-04-30

Üniversitemizde Bitki Islahı Öğrenci Topluluğu Kuruldu 

Tarla Bitkileri Bölümü ve Bahçe Bitkiler Bölümü öğrencileri tarafından Türkiye’de ilk kez bitki ıslahı öğrenci topluluğu kurulmuştur. Adı geçen bölümlerin öğrencileri tarafından kurulan topluluğunun 82 üyesi bulunmaktadır. Topluluk Koordinatörü Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Başer ve Koordinatör yardımcısı Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Polat’dır. Topluluk yönetimi ise sırasıyla Başkan   Deniz Tuğrul, Başkan Yardımcısı Hasret Özmen, Sekreter Zeliha Dilek Çoban, Sayman İlkay Orhan, Yedek Üye Mert Kaya, Yedek Üye Ferit Semih Anılmış, Yedek Üye Hatice Öney, Denetim Kurulu Üyesi  Kadirhan Akman , Denetim Kurulu Üyesi Özlem Akgüner, Denetim Kurulu Üyesi Nazım Özaydın ve Denetim Kurulu Yedek Üyesi Ecem Civan’dan oluşmuştur.

Bitki ıslahı topluluğunun amacı, ''bitki ıslahı'' ile ilgili öğrenim gören tüm öğrencileri ve bitki ıslahına ilgi duyan ilgili sektörü bitki ıslahı konusunda bilgilendirmek, meslek hayatı ve bitki ıslahı sektörünü mezun olmadan önce tanıtmak, meslekle ilgili yeni gelişmeleri takip etmek, bitki ıslahı topluluğu olarak bilgi, beceri ve görgülerini geliştirmek için ilgili kuruluş ve alanlara teknik geziler düzenlemek, bitki ıslahı ile ilgili yapılan ulusal, uluslararası yada bölgesel bilgilendirme toplantıları, seminer, sempozyum vb. etkinlikleri izlemek spor, yayın, sergi, tiyatro gibi sosyal faaliyetlerde bulunmak, üyelerin bir arada ekip olarak çalışmasını sağlayarak birlik ve beraberliği artırmaktır.