Ziraat Fakültesi
2021-02-26

İNTİBAK VE DERS MUAFİYETLERİ HAKKINDA 

DUYURU,

T.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

http://oidb.nku.edu.tr/YonetmelikveYonergeler/0/s/3937/4030

İntibak ve Ders muafiyeti

MADDE 25 – (DeğiĢik:RG-13/7/2015-29415) (4) (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, öğrencinin üniversiteye ilk ders kaydını yaptırdığı yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.