Ziraat Fakültesi
2020-06-03

2020 YILI YAZ DÖNEMİ ZORUNLU STAJLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

DUYURU,

Üniversitemiz Senatosu tarafından Pandemi döneminde 2020 yılı zorunlu yaz stajlarının uzaktan öğretim yöntemi ile ders, ödev, proje, uygulama dosyası vb. şekilde uygulanması kararı alınmıştır.

Bu bağlamda, Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıda verilen staj takvimi uygulanacaktır.

PANDEMİ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ

1. Staj uygulama ilkelerinin yetkililer tarafından duyurulması (NKU-UZEM, Ziraat Fakültesi ve Bölüm internet sayfaları) : 08 Haziran 2020

2. Staj çalışma konularının NKU-UZEM sisteminden (Bölüm Akademik Kurulu tarafından yetkilendirilen öğretim üyeleri tarafından) girileceği son tarih: 19 Haziran 2020

3. Öğrencilerin staj dokümanlarını NKU-UZEM sisteminden teslim edeceği son tarihi: 19 Ağustos 2020

4. Staj dokümanlarını teslim edemeyen öğrencilerin mazeretlerini Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile ileteceği tarih aralığı 20-21 Ağustos 2020 ve mazeretli teslim son tarihi (mazereti Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilenler için) : 31 Ağustos 2020

5. Staj dokümanlarının değerlendirilmesi ve NKU-UZEM sistemine başarı durumlarının girilmesi için son tarih: 22 Eylül 2020

NOT: Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için; Üniversitemiz pandemi dönemi akademik takviminde yer alan yarıyıl sonu (final) veya bütünleme notlarının ve/veya tek ders sınav notlarının girildiği son tarihler esas alınarak yukarıda verilen tarihler dışında işlem yapılacaktır.