Ziraat Fakültesi
2019-08-28

3.Tarım ve Orman Şûrası Çalışma Gruplarına Fakültemizden katılım sağlandı 

Tarım ve Orman Bakanlığı kısa, orta ve uzun dönem stratejilerin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak Tarım ve Orman Şûrasının çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi hedefleri, işleyişi ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla Şûra Yönetmeliği 17.05.2019 tarih ve 30777 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarım ve Orman Şûrası ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması hedeflenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Tarım Orman Şura ön çalışmalarında ülkemiz tarımının kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak üzere Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr.Gülen ÖZDEMİR "Tarımda Üretici Örgütlenmesi" ve Doç.Dr. Mehmet ŞENER "Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi" çalışma gruplarında görev almışlardır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, III. Tarım ve Orman Şûrası 15 yıl aradan sonra Ekim ayında gerçekleştirilecektir. Şûra yönetmeliği çerçevesinde belirlenen çalışma grupları, Şûra’da üzerinde çalışılacak çalışma belgelerini hazırlamak için başlatılacak süreçte ilk toplantılarını gerçekleştirmektedirler. 2019 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek Şûra’ya kadar geçecek sürede 21 adet çalışma grubunda çalışmaların sürdürüleceği ifade edilmektedir.