Ziraat Fakültesi
2020-03-02

Akıllı bulaşık makinası geliştirilmesi üzerine 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek programı kapsamında kabul edilen proje Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümünde yürütülecektir 

1505 Kodlu Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında  "SICAKLIK, KİR TİPİ VE YÜZEY ÖZELLİĞİ PARAMETRELERİNİN SERT YÜZEY TEMİZLEME İŞLEMİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE BU PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONUYLA BULAŞIK MAKİNESİNDE ENERJİ TÜKETİMİ İYİLEŞTİRMESİ" başlıklı ve Doç. Dr. İbrahim PALABIYIK tarafından yürütülecek olan proje önerisi, Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG) Yürütme Kurulunun 11.02.2020 tarihli toplantısında görüşülmüş ve proje önerisinin TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde değerlendirilmesi yapılarak aşağıda belirtilen "Destek Kapsamı" çerçevesinde desteklenmesi uygun görülmüştür.

Bulaşık makinelerinde mekanik ve termal çözümleri ile çok sayıda inovatif ürün geliştiren Arçelik, daha az su ve enerji tüketen ev aletleri konusunda çalışmalarını artırmak amacı ile Üniversite-Sanayi İşbirliklerinde yer almaktadır. Gıda artığı tipi ve yoğunluğuna göre daha az su ve enerji tüketecek bir bulaşık makinesinin geliştirilebilmesi adına gereken bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümünde yer alan  laboratuvarlarda gıda artığı/kiri - yüzey etkileşimi deneysel çalışmaları kir temizleme simülasyon düzeneği içerisinde yapılacak çalışmalar ile yürütülecek  ve temizlenme mekanizmasının tam anlaşılması ile minimum enerji sağlayan yıkama algoritmaları geliştirilecektir.