Ziraat Fakültesi
2014-10-23

BİTKİ ISLAHI TOPLULUĞU FAKÜLTEMİZDE KONFERANS DÜZENLEDİ 

Bitki Islah Topluluğu tarafından organize edilen ve 22 Ekim 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilen konferansa uzun yıllar TAGEM Tarla Bitkileri Daire Başkanı olarak görev alan Dr. Vehbi Eser bitki ıslahındaki gelişmeler konusunda Fakültemiz mensuplarına ve öğrencilerine bilgiler vermiştir. Dr. Vehbi Eser halen Türkiye Tohum Sanayicileri Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesidir.
 
Konferansa Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, öğretim üyeleri ile Fakültemiz öğrencileri katıldılar.
İlk konuşmayı Bitki Islaha Topluluğu akademik sorumlusu Prof.Dr. İsmet Başer gerçekleştirdi. Başer “Bu topluluğun ikinci organizasyonu, yine değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Ülkemizde ve dünyada bitki ıslahı konusunda çok önemli ve hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu konferans ile bizler ve öğrencilerimiz önemli bilgilere sahip olacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.
 
Daha sonra söz alan Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu “Fakültemiz öğrencilerinin yoğun olarak katıldıkları ve görev aldıkları topluluklar önemli etkinliklere imza atmaktadırlar. Bu topluluklardan biri de Bitki Islaha Topluluğudur. Sayın Dr. Vehbi Eser Atatürk Ziraat Fakültesinden sınıf arkadaşımdır. Öğrenciliğimizden tanışırız. Kendisi bitki ıslahı konusunda önemli çalışmalarda bulunmuş ve görevler almıştır. Kendilerine Fakültemiz adına sizlerin de huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandılar.
 
Konuşmacı Dr. Vehbi Eser, konferansında genel olarak bitki ıslahının ne olduğu ve bitki ıslahının hangi konuları içerdiği anlatılmıştır. Özellikle genetik kaynakların ve varyasyonun bitki ıslahçıları için önemi vurgulanmıştır. Bitki genetik kaynakları yönünden ülkemizin oldukça zengin bir varyasyona sahip olduğu bu varyasyonun muhakkak korunması gerektiği belirtmiştir. Özellikle yerli tohumculuk firmalarının gelişimi için bu varyasyon kaynaklarının öneminin büyük olduğu ve bunların ıslahta daha etkin kullanılması gerektiği açıklamıştır. Ülkemizde çıkarılan tohumculuk ve ıslahçı hakları yasası ile bitki ıslahına önemli katkılar sağlandığı belirtmiştir. Ayrıca, bitki ıslahının ve bunun çıktısı olan tohumculuk sektörünün dünyada oldukça büyük bir ticari potansiyel olduğunu, özellikle büyük tohumculuk firmaların bazı olayları düzenleyerek olanakları kendi çıkarları için kullandıkları net olarak vurgulanmıştır. Yaklaşık 150 dakika süren konferansta bitki ıslahı konusunda detaylı ve doyurucu bilgiler verilmiştir.  
 
Konferans sonunda, Fakültemiz dekanlığı ve öğrencileri adına Tarla Bitkileri Bölümüm öğretim üyeleri plaket ve çiçek takdiminde bulundular