Ziraat Fakültesi

 

FAKÜLTE BURS İZLEME KOMİSYONU

Prof.Dr. Murat TAŞAN

Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. Oğuz BİLGİN

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Gökhan UNAKITAN

Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Nagehan Desen KÖYCÜ

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Sibel SOYCAN ÖNENÇ

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin SARI

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl. Öğr. Elemanı

Arş.Gör. Eyüp Erdem TEYKİN

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Elemanı