Ziraat Fakültesi

 

 

BURS İZLEME KOMİSYONU

Prof.Dr. Murat TAŞAN

Dekan Yardımcısı

Doç.Dr. Oğuz BİLGİN

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Gökhan UNAKITAN

Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Nagehan DESEN KÖYCÜ

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Sibel SOYCAN ÖNENÇ

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin SARI

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl. Öğr. Elemanı

Araş.Gör. Eyüp Erdem TEYKİN

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Elemanı

Araş.Gör. Fatma Seren SAĞIR

Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi