Ziraat Fakültesi
2022-09-06

EK SINAVLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU 

Duyuru,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 01.09.2022 tarihli, E-75850160-104.01.01.01-62179 sayılı ve "Azami Süre/ Ek sınav" konulu yazısı Rektörlüğümüz tarafından  02.09.2022 tarih ve  198801 sayılı yazı ile aşağıda isimleri ve öğrenci numaraları verilen süresi içerisinde başvuruda bulunan öğrenciler hiç almadıkları veya devamsızlıktan kaldıkları dersler için ek sınav hakkı tanınacaktır.

İlgili öğrencilerin Bölüm Başkanlıkları veya Ders Sorumluları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Saygı ile duyurulur.

 

Ah***  MU*** 1140302902
İl***  DİZ*** 1150317026