Ziraat Fakültesi
2018-09-14

FAKÜLTEMİZ 2017 YILI ARAŞTIRMA FAALİYET RAPORU YAYINLANDI 

Fakültemiz 2017 yılı Araştırma Faaliyet Raporu yayınlandı. Araştırma Faaliyet Raporu Fakültemiz öğretim elemanları tarafından 2017 yılında yayınlanan araştırma faaliyetlerinin özetlerini içermektedir. 

Araştırma Faaliyet Raporu uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler kategorisinde 114, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler kategorisinde 226, yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler kategorisinde 7, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler kategorisinde 29, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirii kitabında basılan bildiriler kategorisinde 12 araştırma faaliyetinin özeti bulunmaktadır.

Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU 2017 yılı Araştırma Faaliyet Raporu hakkında "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ise böyle bir bölgede faaliyet gösteren tek Tarımsal Yükseköğretim Kurumudur. Ziraat Fakültesi, tarım sektörü içerisinde çiftlikten sofraya kadar çok önemli ve geniş bir faaliyet alanı olan Ziraat Mühendisliği yükseköğretimini 35 yıldır sürmekte birlikte, günümüzde 9 farklı bölüm ve bunlara bağlı 22 ana bilim dalında lisans ve lisansüstü eğitimi yapmaktadır. Fakülte mesleki beceriye sahip, kendini geliştiren, özgür düşünceli, girişimcilik özelliklerine sahip ve ülke tarımının gelişimine katkı sağlayacak Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Biyosistem Mühendisleri yetiştirmektedir. Fakülte uygulamalı bir eğitimin gerektirdiği deneme ve uygulama alanları ile tarımın her dalında teknoloji üretip ve bu teknolojiyi yayma girişiminde bulunulmaktadır. Her geçen gün önemini biraz daha iyi algıladığımız tarım, tüm toplumun ilgi odağında bulunan, yükselen bir meslektir. Bu mesleğin mensubu olan Fakültemiz öğretim üyelerinin, 2017 yılında yayınlanan araştırma faaliyetlerinin özetlerini bu çalışmada bir bütün olarak derlemiş bulunmaktayız. Bu değerli eserin sahibi çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Eserin araştırıcılara, çiftçilere, öğrencilere ve ilgilenenlere yararlı olacağı inancımla, tüm kullanıcılara sevgi ve saygılar sunarım." ifadelerini kullandılar.

Fakültemiz 2017 yılı Araştırma Faaliyet Raporu Fakültemiz Baskı-Yayın Bürosundan basılı olarak temin edilebildiği gibi Fakültemiz web sayfasından da erişilebilmektedir. Erişim için tıklayınız.