Ziraat Fakültesi
2019-06-20

FAKÜLTEMİZ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YENİ EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİ İLE HATLARININ TANITIMININ YAPILDIĞI TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Bölgemiz ve ülkemiz tohumculuk sektörüne ve tarımına katkı sağlamak amacıyla Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü tarafından geliştirilen yeni ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitleri ile hatlarının tanıtımının yapıldığı tarla günü etkinliği, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Mümin ŞAHİN, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU, TÜRKTOB Başkan Yardımcısı ve BİSAB Başkanı Dr. Vehbi ESER, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet TOKGÖZ, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan TÜLEK, Tarım Kredi Bölge Müdürü Engin ÇUBUKÇU, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Gürkan Güvenç AVCI, Önder Çiftçi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmdat GÜNGÖR, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şerif BAYKUT, Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanları, Özel Sektör Tohumculuk Kuruluşlarının Temsilcileri, Ziraat Fakültesi akademisyenleri, bölgemiz üreticileri ve öğrencilerimizin katılımıyla 19 Haziran 2019 tarihinde Üniversitemiz kampusunda gerçekleştirilmiştir.

Tarla günü etkinliği, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT’un açılış konuşmaları ile başlamıştır. Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT, 1982 yılından bu yana yapılan projelerle Tarla Bitkileri Bölümü bitki ıslahı altyapısının oluşturulduğunu açıklamış, daha sonra ıslah programının nasıl geliştiğine ve tanıtımı yapılan buğday çeşit ve hatlarının başarı hikayesine değinerek konuşmasını tamamlamıştır.

İkinci olarak Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan SAĞLAM Tarla Bölümünde yapılan çalışmalar, geliştirilen çeşitler hakkında bilgi vermiş, bölümün özelde bölgeye ve genelde de ülkeye olan katkısını ve gelişim sürecini açıklamıştır.

Daha sonra BİSAB Başkanı ve TÜRKTOB Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi ESER ülkemiz için tohumculuğun öneminden bahsederek Ziraat Fakültesiin bitki ıslahı çalışmalarının sektöre ve tarıma önemli katkılar sağladığını, ayrıca Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ile  BİSAB  arasında uzun süreli işbirliği içinde olduğunu belirtmiştir.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet TOKGÖZ açılış konuşmalarında Trakya bölgesinin ve Tekirdağ ilinin yüksek tarımsal potansiyelinden bahsederek toplantının bölge üreticilerine yararlı olmasını dilemiştir.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan TÜLEK, uzun yıllar yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen başarının geliştirilen çeşitlerle taçlandırıldığını ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Ziraat Fakültesi ile uzun süreli işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamlamıştır.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, tohumculuğun öneminden bahsederek tohumculuk konusunda yapılacak her türlü çalışmaların desteklenmesinin bölge ve ülke ekonomisine olan katkısının önemine değinmiştir.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU, konuşmalarında yapılan projelerle altyapımızın geliştirildiğini ve fakültemizin bölgemiz için öneminden bahsederek fakültemizde özellikle tohumculuk konusunda önemli çalışmalar yapıldığına değindi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN konuşmalarında Ziraat Fakültesinin bölgedeki tek ziraat fakültesi olduğunu, güçlü yanımızın tohumculuk olduğunu ve gerçekleştirilen başarıların üzerine daha da artan başarılar ekleyerek devam edilmesi gerektiğine değindi.

Tarla Günü etkinliği açılış konuşmalarının ardından katılımcılar deneme alanlarını gezdiler. Uzun yıllar gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sonucunda seçilen ve tescil denemesine alınmış olan 29 ileri ekmeklik buğday hattı başta olmak üzere 3 ekmeklik buğday çeşidi (NKÜ Lider, NKÜ Ergene, NKÜ Asiya), 1 makarnalık buğday çeşidi (NKÜ Ziraat) ve tescilin son aşamasında olan 2 adet ekmeklik buğday çeşit adayının (NZFE 68 ve NZFE 74 ) tanıtımları ıslahçı materyali üretim alanında katılımcılara gösterildi. Aynı zamanda ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve tritikalede geliştirilen hatların bölge verim denemeleri ve tescil denemeleri gezilerek tanıtımları yapıldı. Son olarak, Tarla Günü etkinliğinde deneme alanlarının ziyareti ve karşılıklı fikir alışverişinin ardında ikram ve fotoğraf çekimi ile son bulmuştur.