Ziraat Fakültesi
2020-04-30

Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İLBAĞI Edirne İli Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerindeki buğday tarlalarında sarı cücelik virüs hastalık gözlemleri yapmıştır 
Corona virus (Covid-19) pandemi sürerken Edirne İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğünün daveti üzerine Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İLBAĞI tarafından Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçeleri ve köylerindeki buğday tarlalarında Sarı cücelik virüs hastalık gözlemleri yapılmıştır. Prof. Dr. İLBAĞI, Edirne ilindeki tahıl üreticisi çiftçilerini hastalıkla ilgili mücadele yolları konusunda yeniden bilgilendirerek, hastalığın yaygın hale gelmesini önlemek için Edirne İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne hastalık ile ilgili çözüm önerileri sunmuştur.  Prof. Dr. Havva İLBAĞI, tahıllarda ekonomik kayıplara neden olan Sarı cücelik virüs hastalıklarının mücadelesine yönelik saptamış olduğu metotları; 2013 yılından itibaren günümüze dek konferans, seminer ve broşürlerle Trakya Bölgesinin tahıl üreticisi çiftçilere ve Tarım ile ilgili kuruluşların teknik personellerine eğitim vermektedir. Bu sayede Prof. Dr. İLBAĞI Trakya Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin tahıl üretim alanlarında yaygın şekilde görülen Sarı cücelik virüs hastalıklarına karşı mücadele yollarını Trakya bölgesi üretici ve çiftçilerine benimsetmektedir. 
   
Prof. Dr. Havva İLBAĞI’nın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda saptamış olduğu Sarı cücelik virüs hastalıkları ile mücadele yollarına ait broşürü halkımızın bilgisine sunuyoruz.