Ziraat Fakültesi
2016-05-24

Fakültemiz 2015 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu YayınlandıFakültemiz 2015 yılı Araştırma Faaliyet Raporu yayınlandı. 368 sayfadan oluşan Araştırma Faaliyet Raporunda Fakültemiz mensupları tarafından ulusal/uluslararası düzeylerde hakemli dergilerde yayımlanan makalelerin, bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirilerin özetleri yer almaktadır.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU’nun 2015 yılı Araştırma Faaliyet Raporunda yer alan sunuşunda; “Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi varlığının % 3’ünü ve ülke nüfusunun % 18’ini oluşturmaktadır. Ekilebilir alanlarının çok oluşu ile büyük bir tarım potansiyeline sahip olmakla birlikte, geçen son 20-25 yıldır artan sanayi yatırımlarıyla da ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biri olmuştur. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ise böyle bir bölgede faaliyet gösteren tek Tarımsal Yükseköğretim Kurumudur. Ziraat Fakültesi, tarım sektörü içerisinde çiftlikten sofraya kadar çok önemli ve geniş bir faaliyet alanı olan Ziraat Mühendisliği yükseköğretimini 33 yıldır sürmekte birlikte, günümüzde 9 farklı bölüm ve bunlara bağlı 22 anabilim dalında lisans ve lisansüstü eğitimi yapmaktadır. Fakülte mesleki beceriye sahip, kendini geliştiren, özgür düşünceli, girişimcilik özelliklerine sahip ve ülke tarımının gelişimine katkı sağlayacak Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Biyosistem Mühendisleri yetiştirmektedir. Fakülte uygulamalı bir eğitimin gerektirdiği deneme ve uygulama alanları ile tarımın her dalında teknoloji üretip ve bu teknolojiyi yayma girişiminde bulunulmaktadır. Her geçen gün önemini biraz daha iyi algıladığımız tarım, tüm toplumun ilgi odağında bulunan, yükselen bir meslektir. Bu mesleğin mensubu olan Fakültemiz öğretim üyelerinin, 2015 yılında yayınlanan araştırma faaliyetlerinin özetlerini bu çalışmada bir bütün olarak derlemiş bulunmaktayız. Bu değerli eserin sahibi çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Eserin araştırıcılara, çiftçilere, öğrencilere ve ilgilenenlere yararlı olacağı inancımla, tüm kullanıcılara sevgi ve saygılar sunarım.” ifadelerini kullandılar.

Fakültemiz 2015 yılı Araştırma Faaliyet Raporu basılı olarak Fakültemiz Baskı-Yayın Biriminden temin edilebilmektedir.

Fakültemiz 2015 yılı Araştırma Faaliyet Raporunun elektronik versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.