Ziraat Fakültesi
2017-02-28

Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İLBAĞI’nın Bölge Çiftçilerine yönelik Tahıllarda Epidemilere Neden Olan Virüs Hastalıkları ile Mücadele konulu Eğitim Seminerleri ve Konferanslar serisi devam etmektedir 

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Havva İLBAĞI, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’nün işbirliği ile Tekirdağ Valiliği desteğiyle yürüttüğü projenin sonuçlarını, Trakya Bölgesi çiftçileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli, tarım danışmanları, tohum, ilaç ve gübre bayii ve sektör temsilcileri ile düzenlenen seminer ve konferanslar ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda, 2013-2016 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükler ile yerel yönetimler tarafından sekiz farklı çiftçi eğitim seminerleri ve konferansları düzenlemiştir. Bu etkinlikler son olarak 9 Aralık 2016 tarihinde Uzunköprü Ticaret Borsası’nda ve 21 Şubat 2017 tarihinde ise Meriç Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Trakya Bölgesi tahıl üretim alanlarında 2000 yıllarından itibaren görülmeye başlayan ve zaman zaman epidemilere neden olan virüs hastalıkları, kışlık ekmeklik buğday başta olmak üzere tahıl üretimde önemli oranda ürün kayıplarına neden olmuş ve bu durum tüm çiftçileri tedirgin edici hal almıştır. Bu soruna çözüm bulmak üzere Fakültemiz, Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İLBAĞI tarafından hazırlanan ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’nün işbirliği ile Tekirdağ Valiliği tarafından desteklenen proje "Trakya Bölgesindeki Tahıllarda Verim ve Kaliteyi Düşüren Virüs Hastalıkları ile Mücadele Prensipleri” konulu 2010-2013 yıllarında tarla denemeleri ve laboratuar çalışmaları ile yürütülerek tamamlanmıştır.

2013 yılında, proje sonuçları çiftçi broşürleri Tekirdağ ili çiftçilerine dağıtılmış ve tahıl virüs hastalıkları ile mücadele yöntemlerini uygulayan çiftçiler başarılı sonuçlar almıştır. 2016 yılı üretim döneminde özellikle Edirne ve Kırklareli illerindeki kışlık ekmeklik buğday ve arpa tarlalarında Sarı cücelik virüs hastalıklarının epidemi (salgın) yapması üzerine proje sonuçlarının tekrar paylaşılması ihtiyacı doğmuştur. Düzenlenen seminer ve konferanslarda Trakya Bölgesinde ve Tekirdağ İlinde tahıl üretiminde karşılaşılan sorunlar ile ürün kayıplarına neden olan virüs hastalıkları ile mücadelede uygulanması gereken her bir kriter ayrıntılarıyla açıklanmış, ekim zamanı ile Bölgeye uygun çeşit seçiminin önemi vurgulanmıştır. Katılımın yoğun olduğu bu etkinliklerde çiftçilerin, teknik personellerin, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve tarım danışmanlarının soruları yanıtlanmıştır.