Ziraat Fakültesi
2014-10-14

Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Samsun’da Gerçekleştirilen 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 

Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü Samsun’da Gerçekleştirilen
11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi’nden 
Ödülle Döndü
 
Fakültemiz Tarım Ekonomisi Bölümü, 3-5 Eylül 2014 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilen 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi’ne 12 öğretim elemanı ve toplam 16 bildiri ile katılmıştır.
 
İşletmeden pazarlamaya, çevreden yayıma tarımın çeşitli kesimlerinin araştırıldığı bildirilerden Prof.Dr. Hasan Güngör, Su Ür.Yük. Müh. Kemal Benli ve Yrd.Doç.Dr. Günay Güngör tarafından hazırlanmış olan “İstanbul İli (Marmara Denizi Sahil Şeridi) Deniz Balıkçılığında Faaliyette Bulunan Tekne Sahiplerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları” konulu poster bildiri katılımcıların oylarıyla 1.’liğe layık görülmüştür. 
 
Bildiride balıkçı teknelerinin teknik özellikleri, ağ donanımları, avcılık aletleri ve tekne grupları itibariyle gelir durumları incelenmiştir. Balıkçıların eğitim düzeyinin düşük olmayıp okuma yazma bilmeyenlerin oranının %4,34 olması, balıkçıların %47,82’sinin babasının da balıkçı olması, Marmara Bölgesi İstanbul ili avlanma filosunun ortalama boy aralığının 19,55m, ortalama ömrünün 16,21 olduğu, teknelerin %10,87’sinin tekne sigortasına sahip olduğu, balıkçılarının %76,09’u komisyonculara, bankalara ve tersanelere borçlu durumda olmaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna ve sosyal güvenceye tabi olan balıkçı oranının %84,78 olması, çalıştırılan tayfa sayısının 1-25 kişi arasında değişebildiği sonuçlardan bazılarıdır. Balıkçılık Bakanlığının yokluğu, denetimlerin yetersiz ve etkisiz olması, balıkçılık ekipmanlarının pahalılığı, pazarlama sisteminin gelişmemiş olması gibi sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.