Ziraat Fakültesi
2016-05-20

Fakültemizde “Türkiye ve Buğday” paneli düzenlendi 

Fakültemiz tarafından 13 Mayıs 2016 Cuma günü Rektörlük konferans salonunda “Türkiye ve Buğday” paneli düzenlendi. Düzenlenen panele Namık Kemal, Bilecik Şeyh Edebali, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Akdeniz ve Selçuk Üniversitelerinden akademisyenler ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TÜRKTTOB Bitki Islahçıları Altbirliği ve İstanbul Halk Ekmek A.Ş. yetkilileri katıldılar.

Panelin açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektör Danışmanı ve Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Z. Kayıhan KORKUT, buğdayın ülkemizdeki önemine değinerek Türkiye’nin farklı üniversitelerinden, un sanayinin farklı kuruluşlarından panele katılan katılımcılara teşekkür etti.

Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya SARIKOCA konuşmalarında, Müdürlükleri tarafından üreticileri bilgilendirme amaçlı olarak Ziraat Fakültesi ile birlikte birçok toplantı yaptıklarını, son zamanlarda tarımda yanlış zirai ilaç ve aşırı gübre kullanımının toprakta değişik sorunlara neden olduğunu ve bölgede özellikle toprak organik maddesinin oldukça azaldığını belirtti. SARIKOCA konuşmalarının devamında ise “Çiftçilerin bilinçli tarım yöntemlerini kullanmalarını sağlamak için akademisyenlerle çalışmalar yaptıklarını ve elde edilen sonuçları birçok çiftçimize ulaşmaktayız” ifadelerini kullandı.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU konuşmalarında; “Tarımın, ülkemizde en başta gelen zenginliklerden biri olduğunu,  ülkemizin geleceğinde bir servet konumunda bulunduğunu, ülkemizin genetik kaynak bakımından zengin olmasının oldukça önemli olduğunu ve buğday konusunu görüşmek için Türkiye’nin değişik üniversitelerinden ve kuruluşlarından konunu uzmanı araştırıcıların toplantıda önemli katkılar sağlayacaklarını belirterek, düzenlenen panelin herkese katkı sağlamasını temenni ettiğini” ifade etti.

Açılış konuşmalarından sonra panel, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden Prof Dr. Fahri ALTAY’ın oturum başkanlığında başladı. Uzun yıllar bitki ıslahı konusunda akademik çalışmalar gerçekleştiren ALTAY konuşmasında; buğdayın kültüre alınan ilk bitki olduğunu, buğdayın 220 milyon hektarlık alanda ekilip dünya nüfusunun % 40’ının temel besin kaynağı olduğunu, ülkemizde kişi başına yıllık tüketim 218,42 kg olduğunu ve buğdayın ülkemiz için stratejik bitki olduğunu ifade etmiştir.

Panelist Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın AKKAYA ise bölgesindeki ve ülkemizin buğday üretiminden bahsederek Güneydoğu Anadolu Bölgesinde diğer bölgelere göre buğdaydan elde edilen verim daha fazla olduğunu belirtti  AKKAYA, ülkemizde buğday ekim alanı azalmış olmasına rağmen üretim artışı ile ihtiyacın karşılandığını  ve mısır üretiminin yaygınlaşmaya başladığını vurguladı.

İstanbul Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Salih BEKAROĞLU konuşmasında, ekmeğin temel besin kaynağı olan buğdayın toplumumuzdaki önemli yere sahip olduğunu, ekmeğin yapım tekniğininde özellikle mayalamanın ekmek kalitesinde önemli olduğunu belirtti. BEKAROĞLU, ülkemizde yıllık üretilen ekmeğin üçte birinin israf edildiğini ve bunun çok büyük kayıp olduğunu, son yıllarda tam buğday ürünlerine talebin arttığını belirtti.

BİSAB Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi ESER, buğday özelliklerinden bahsederek teknolojideki dönüm noktaları olan modern bitki ıslahı, buğdayın genetik olarak değişmediğini, ekmeklik buğdayın 42 kromozoma sahip olduğun, son günlerdeki ekmek üzerinde yapılan yorumların yanlış olduğunu belirtti ESER, özet olarak buğdayın stratejik bir ürün olduğunu ve yapılan ıslah çalışmaları ile insanlar açısından herhangi bir zararlı değişimin olmadığını vurguladı.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet S. BAĞCI, buğday üretiminde sayısal verileri aktararak Türkiye’de buğday ekim yoğunluğunun dağılımını açıkladı. BAĞCI, buğday türlerinin nasıl meydana geldiğini anlatarak, buğdayın oluşumu konusunda yanlış anlamalar olduğunu, ekmeklik ve makarnalık buğdayın kromozom yapısının değişmediğini belirtti. BAĞCI, ayrıca buğdayın insanları şişmanlattığı gibi olumsuz ifadelerin farklı ülkelerden buğday üretimi vererek yanlış olduğun vurguladı.

Üniversitemiz Rektör Danışmanı ve Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümünden Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Kayıhan KORKUT konuşmalarında, bu tip stratejik ürünler konusunda uzman kişilerin konuşması gerektiğini, yanlış bilgilendirmelere de herkesin değil konuda uzman olmuş kişi yada kuruluşların cevap vermesi gerektiğini belirtti. 

Fakültemiz Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan DAĞLIOĞLU konuşmasında buğdayın neden olduğu söylenen bazı rahatsızlıkların buğday tüketmekten kaynaklanmadığını, buğdayın kalite ve özellikleri konusunda yanlış anlamalar olduğunu açıkladı.

Fakültemiz Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel GENÇTAN konuşmasında buğdayın insan yaşamında vazgeçilmez öneme sahip olduğunu, bu nedenle buğday ekim alanlarının azaltılmaması gerektiğini, buğdayın ülkemiz için büyük öneme sahip bir ürün olduğunu ve ekim alanlarının muhakkak artırılması gerektiğini vurguladı.

Fakültemiz Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet BAŞER ise buğday üzerine yapılan tartışmaları çok ciddiye alınmaması gerektiğini, ülkemizde ve bölgemizde yapılacak yeni uygulamalarla özellikle Trakya Bölgesinde birim alanda bir ton verim almanın olası olduğunu,  buğday verimi artırılarak azalan alanların etkisinin kapatılabileceğini ifade etti.

Panel katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.