Ziraat Fakültesi
2019-09-19

Fakültemizde Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri alanında düzenlenecek etkinliklerin desteklenmesi kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları ile toplantı yapıldı 

Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri alanlarında yerel ve ulusal ölçeklerde gerçekleştirilecek eğitim, konferans, çalıştay, seminer vb. etkinlikleri planlamak, içeriklerini hazırlamak ve maddi destek sağlanması konularında Fakültemiz ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında işbirliğinin oluşturulması amacıyla Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Sezen ARAT’ın katılımları ile birlikte Fakültemiz Dekan Yardımcıları, ilgili Öğretim Üyeleri ve Trakya Kalkınma Ajansı uzmanlarının hazır bulunduğu toplantı 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Fakültemiz Kurul Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Oldukça verimli geçen toplantıda 2020 yılı içerisinde öncelikle Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleştirilebilecek etkinliklerin programının hazırlanarak farklı hedef kitlelerden olmak üzere öğrencilerimize, mezunlarımıza, tarım ile ilgili kurum, kuruluş ve firmalara ve bölge çiftçilerine duyurulması konusunda fikir birliğine varıldı.