Ziraat Fakültesi
2015-03-17

Fakültemizde Trakya Bölgesi II. Buğday Teknik Komite Toplantısı GerçekleştirildiÜniversitemiz Ziraat Fakültesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde, ilki geçen yıl 16 Ekim 2014 tarihinde yapılan Trakya Bölgesi Buğday Teknik Komite Toplantısı'nın ikincisi 17 Mart 2015 tarihinde Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi.

Gerçekleştirilen Trakya Bölgesi II. Buğday Teknik Komite Toplantısına Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Adnan TÜLEK ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü, Kırklareli Toprak Su Kaynakları Araştırma İstasyon Müdürlüğü, TMO Tekirdağ temsilcisi, Tarım Kredi Koop. Tekirdağ temsilcisi, TÜRKTOB Bitki Islahçıları Alt Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi ESER, Ziraat Odaları temsilcileri, Ticaret Borsaları temsilcileri, Özel Bitki Islahçısı kuruluşların temsilcileri, EKSUN A.Ş, ETİ Gıda San. ve Tic. A.Ş. temsilcileri, İstanbul Halk Ekmek A.Ş. temsilcileri ile üniversitemiz akademik personeli ve öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı başlayan toplantının açılış konuşması Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu tarafından yapıldı. Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu konuşmasında, “Trakya Bölgesi, gerek toprak varlığı gerekse uygun ekolojisi ile ülkemizin önemli tarımsal potansiyeline sahip bir bölgesi olup, ürün deseni içerisinde buğday tarımı ilk sırada yer almaktadır” diyerek, “Bölgemiz sosyo-ekonomik yapısında oldukça önemli bir role sahip buğday tarımında son yıllarda yoğun olarak ortaya çıkan küresel iklim değişikliğinin etkileri sonucu biyotik ve abiyotik stres faktörlerindeki artışlar ile çeşit sorunu ve hatalı kültürel uygulamaların verim ve kalitede azalmalara neden olduğunu,  bu sorunların aşılabilmesi için öncelikle üretime alınacak buğday çeşitlerinin stres faktörlerine karşı dayanıklılık veya tolerans özelliklerinin iyileştirilmesi gerektiğini, bölgemizde sürdürülebilir buğday tarımı için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu” vurguladı.

Toplantıda, katılımcıların katkı ve önerileri ile belirlenen bölgemizde buğday tarımında karşılaşılan sorunlar (üretim aşamasında ekim nöbetinin uygulanmayışı, toprak işlemedeki yanlışlıklar, çeşit sorunu, hastalık ve zararlı sorunu, borsa ve pazarlama sorunları, kalite sorunları, tohumluk dağıtımı) değerlendirilerek, bu sorunların çözüm yolları tartışıldı. Değerlendirmeler sonucunda, Trakya Bölgesinde buğday üretim sorunlarını çözüme kavuşturacak ve üniversite, diğer kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile üretici birliklerinin koordinasyonu ile hayata geçirilecek entegre projelerin konuları toplantı çıktıları şeklinde sonuç raporu haline getirildi. Bir sonraki toplantının Eylül 2015 tarihinde yapılmasına karar verildi.