Ziraat Fakültesi
2018-03-12

Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitim Programı uygulaması devam ediyor 

Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesine ve daha nitelikli gıda mühendislerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacak uygulamalı eğitimde yeni bir model olan İntörn Mühendislik Eğitim Programı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren başlatıldı.

İntörn Mühendislik Eğitim Programı, mezun durumdaki başarılı öğrencilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırarak gıda mühendisliği alanında eğitime yeni bir yaklaşım getirmektedir. İntörn mühendislik programı, Gıda Mühendisliği Bölümündeki eğitimini başarı ile yürüten öğrencilerin gıda sektöründe uygulamalı deneyim kazanmalarını, istenilen niteliklere sahip olarak mezun olmalarını ve sektörde yer alan kuruluşları yakından tanımalarını amaçlamaktadır.

İntörn Mühendislik Eğitim Programı, staj uygulaması olmayıp, bu uygulamanın çok ötesinde mezun aşamasına gelmiş öğrencileri meslek hayatına hazırlayan en son aşama olarak tanımlanmaktadır. İntörn mühendis, en son öğretim dönemini gıda sektöründeki bir kuruluşta uygulamalı olarak geçirecek mühendis adayıdır. İntörn mühendisler, Üniversitemizde tüm derslerini alarak ve mezuniyet şartlarına erişmiş olarak bu statüye hak kazanmışlardır. Program, Üniversitemiz akademik takviminde bahar dönemi için yer alan tarihler arasında kesintisiz olarak 16 hafta süre ile uygulanacaktır.

İntörn Mühendislik Eğitim Programı, ilgili uygulama ve esasları içerenNamık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesi”ne göre yürütülmektedir. Programın uygulamasında öncelikle Namık Kemal Üniversitesi ile gıda kuruluşu arasında “İntörn Mühendislik Eğitimi Protokolü” imzalanmaktadır. Ayrıca, intörn mühendislik eğitimi esasları ve tarafların yükümlülüklerine ilişkin sözleşme ile üniversite, gıda kuruluşu ve intörn mühendis arasındaki yükümlülükler imza altına alınmaktadır. Namık Kemal Üniversitesi, intörn mühendisleri 5510 sayılı Kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalamaktadır. Bu konuda gıda kuruluşlarının bir yükümlülüğü yoktur.

İntörn Mühendislik Eğitim Programı kapsamında ülkemiz gıda sektörünün önde gelen ve Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sakarya illerinde bulunan 25 ulusal ve uluslararası gıda firması ile anlaşma sağlanarak protokoller imzalanmış olup 40 Gıda Mühendisi adayımız program çerçevesinde eğitimlerine başlamışlardır. Gıda Sektörünün intörn mühendislik eğitim programına gösterdiği ilgi ve destekten dolayı öğrencilerimiz adına müteşekkiriz. Gıda sektöründeki firmalar intörn mühendislik eğitim programı sayesinde, gelecekte çalıştırmayı düşündüğü gıda mühendisi adaylarına için izleme ve değerlendirme fırsatı verecek ve ileriki süreçler için insan kaynağı oluşturabileceklerdir.