Ziraat Fakültesi
2017-12-06

Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Yerleştirme Sonuçları 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Bahar yarıyılı Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitimi Programı yerleştirme sonuçları Bölüm web sayfasında ilan edilmiştir.

İlgili öğrencilerimizin 11 Aralık 2017 Pazartesi saat 15:00'a  kadar Gıda Mühendisliği Bölümü internet sayfasında bulunan "İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ESASLARI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME”yi imzalarak iki nüsha halinde İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğü Sekretaryasına (Yrd.Doç.Dr. Kadir Gürbüz Güner) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğü bilgisi dahilinde olmak üzere, ilgili öğrencilerimizin Aralık ayı içerisinde yerleştirildikleri firmayı ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize saygı ile duyurulur.

Ziraat Fakültesi İntörn Mühendislik Eğitimi Koordinatörlüğü