Ziraat Fakültesi
2018-05-09

Gıda Mühendisliği Bölümünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Girne Şehrinde düzenlediği Adriyatikten Kafkaslara 4. Uluslararası Geleneksel Gıdalar Sempozyumu gerçekleştirildi 

Gıda Mühendisliği Bölümünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Şehrinde düzenlediği Adriyatik'ten Kafkaslar'a 4. Uluslararası Geleneksel Gıdalar Sempozyumu  gerçekleştirildi

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü olarak Yakın Doğu Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz "Adriyatik'ten Kafkaslar'a 4. Uluslararası Geleneksel Gıdalar Sempozyumu" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Şehrinde 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum ilgi ile takip edilmiş olup; Ülkemizdeki Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümlerinin büyük bir kısmından, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden, Veteriner Fakültelerinden, Su Ürünleri Fakültelerinden, Gastronomi Bölümlerinden, Meslek Yüksekokullarının Gıda Teknolojisi programlarından akademisyenler ve uzmanlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Araştırma Enstitülerinden uzmanlar ile gıda sektöründen yönetici ve teknik eleman düzeyinde olmak üzere 200 civarında katılımcı iştirak etmiştir.

Sempozyum Eş-Başkanı Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ, açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bugün tüm dünyada geleneksel gıdalara olan ilginin her geçen gün daha fazla arttığını ve geleneksel gıdaların giderek daha büyük ölçeklerde ve gıda kodekslerine uygun olarak daha sağlıklı bir şekilde üretildiklerini, günümüzde sağlıklı beslenme konusundaki bilinçlenme nedeniyle dünya genelinde bilhassa çocukların dengeli beslenmeleri, obeziteden korunmaları ve fast-food tarzı beslenmeden uzak tutulabilmeleri için geleneksel gıdalara daha fazla önem verildiğini belirterek, 4.sü düzenlenen Adriyatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumunun da ulusal ve daha genel anlamda da Dünya ülkeleri arasında kültürel işbirliği ve bilgi paylaşımına önemli katkıda bulunduğunu” belirtmiş, Sempozyuma destek veren Sempozyum Onursal Başkanı Sayın Prof.Dr.Osman ŞİMŞEK ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU ile Namık Kemal Üniversitesi yöneticilerine, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Ümit HASSAN'a, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Eş-başkanı Prof.Dr. Sevinç YÜCECAN'a ve sempozyuma katkısı olan herkese şükranlarını sunduğunu" ifade etmiştir.        

Sempozyum Eş-başkanı Prof.Dr. Sevinç YÜCECAN ise "Coğrafya, iklim, tarımsal üretimin ve yaşam tarzlarının geleneksel gıdaları şekillendirdiğini, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleneksel gıda kültürü bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında olduğunu, sosyal ve kültürel mirasımızın bir parçası olarak geleneksel gıdalarımızın korunması ve sürdürülmesinin son derece önemli olduğunu" belirtmiştir.

Açılış töreni sonrasında sunulan çağrılı bildirilerde büyük bir ilgiyle izlenmiştir. Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Prof.Dr. Ayla Gülden PEKCAN "Akdeniz Diyeti: Dört sürdürülebilir yararı ile kültürel bir model" başlıklı çağrılı bildirisini; İtalya'daki Bologna Üniversitesinden katılan Prof.Dr.L.Filippo D'ANTUONO'da "Orijin ve diğer ürün tanımlama araçlarının isimlendirilmesi: İtalya örneği" başlıklı çağrılı bildirisi ile geleneksel gıdaların orijinin belirlenmesi ve isimlendirilmesinin önemi hakkında dikkat çeken sunumlar yapmışlardır.

Sempozyumda iki gün boyunca; Süt Kaynaklı Geleneksel Gıdalar, Tahıl Kaynaklı Geleneksel Gıdalar, Et Kaynaklı Geleneksel Gıdalar, Sebze-Meyve Kaynaklı Geleneksel Gıdalar, Geleneksel Şekerli/Tatlı Gıdalar, Diğer Geleneksel Gıdalar, Geleneksel Gıdaların Beslenme ve Sosyolojik Yönü, Geleneksel Fonksiyonel Gıdalar, Geleneksel Gıdalarda İnovasyon, Geleneksel Gıdaların Güvenliği, Geleneksel Gıdalarda Taklit ve Tağşiş, Geleneksel Gıda Üretim Proseslerinin Modernizasyonu ve Endüstrileşmesi ile zeytinyağı üretim metotları, zeytin yağının kalitesi, fonksiyonel özellikleri ve sağlık üzerindeki etkilerinin ele alındığı Zeytinyağı Özel Oturumu başlıkları altında 20 oturumda 99'u sözlü 280'si poster olmak üzere toplam 379 bildiri sunulmuştur. Bildiri özetleri, bir bildiri kitabı içerisinde toplanarak dijital kitap formatında elektronik ortamda gelecek nesillere bilimsel nitelikte bir kaynak eser ortaya çıkmıştır.

Sempozyumun genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı kapanış oturumunda söz alan konuşmacılar da Sempozyumun başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, gelecek yıllarda da sempozyumun uluslararası niteliğinin mutlaka sürdürülmesinin gerektiğini ifade etmişlerdir.