Ziraat Fakültesi

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

Prof.Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU

Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Sezen ARAT

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Alper ÖNENÇ

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Gassan KÖKLÜ

Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Erkan GÖNÜLOL

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Murat TAŞAN

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Yasemin ORAMAN

Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. İlker NİZAM

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. İlknur KORKUTAL

Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Devrim OSKAY
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 
 
 
                           

            Doç.Dr. Duygu BOYRAZ ERDEM
                      Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
                 Öğretim Üyesi