Ziraat Fakültesi
2020-04-29

GIDA MÜHENDİSLİĞİ İNTÖRN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ PROGRAMININ TAMAMLANMASI HAKKINDA DUYURUGIDA MÜHENDİSLİĞİ İNTÖRN MÜHENDİSLİK PROGRAMININ

2019-2020 BAHAR YARIYILI İÇİN TAMAMLANMASI HUSUSUNDA

ZİRAAT FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU'NUN

ALDIĞI KARAR AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

COVID-19 küresel salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirgenmesi, bu salgınla mücadele edilmesi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında YÖK’ün 9 Nisan 2020 tarihli kararına istinaden, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü “COVID-19 Salgını dolayısıyla üniversitemizde 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda, işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler şeklinde uygulanacaktır” şeklinde Üniversitemiz Senato Kararı almış bulunmaktadır.

Bu karara istinaden, Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitim Komisyonunun, 2019-2020 Bahar döneminde İntörn Mühendislik Eğitimi Programının tamamlanmasına yönelik önerileri de dikkate alınarak alınan ilgili Fakültemiz Yönetim Kurulu Kararları aşağıda verilmektedir;

1. Toplam 16 haftalık intörn mühendislik eğitiminin hali hazırda 6 haftasını kayıtlı oldukları işletmelerde geçiren öğrencilerimiz sürecin devamında intörn mühendislik eğitimi dahilinde tekrardan işletmelerine gitmeyecektir.

2. İntörn Mühendislik Programı kapsamındaki öğrenciler, intörn mühendislik programını başarılı şekilde tamamlamak ve mezun duruma gelebilmek için Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitim Komisyonuna Raporlarını 1 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar e-posta aracılığı ile ileteceklerdir. 

3. Raporlarda, öncelikle intörn mühendislik kapsamında gidilen firma hakkında genel hatlarıyla bir bilgilendirme yapılacak, firmanın ürettiği ürünler ve/veya hizmetler, bu ürün/hizmetler ile ilgili olarak iş akış prosedürleri, proses hatları ile ilgili açıklayıcı ifadeler sunulacaktır. Sonrasında geçirilmiş olan intörn mühendislik süreci dahilinde öğrencinin dahil olduğu süreçler, aldığı sorumluluklar ve yetkilendirmeler, geçtiği eğitimler varsa yer aldığı projeler ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Raporun son bölümünde ise intörn mühendislik programının öğrenciye katmış olduğu yeni kazanımlar belirtilecektir.

4.Rapor hazırlanırken Akademik Danışman Öğretim Üyesi ile İşyeri Eğitim Yetkilisinden bilgi ve akademik destek vb. alınacaktır.

4.Hazırlanmış olan raporlar Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitim Komisyonuna iletilmeden önce İşyeri eğitim yetkilisinin de onayından  (e-posta aracılığı ile) geçirilecektir.