Ziraat Fakültesi
2014-10-31

HALK ELİNDE KEÇİ SÜRÜLERİ ISLAHI PROGRAMINDA EBEVEYN TAYİNİ MOLEKÜLER GENETİK TEKNİKLERLE YAPILACAK 

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü öğretim üyelerinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL yürütücülüğünde başlatılan, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen, TAGEM-14/AR-GE/15 nolu “Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması İle Ebeveyn Tayini” başlıklı proje kapsamında yerli keçi ırklarımızda ebeveyn tayini yapılacak, yavrular doğar doğmaz babaları belli olacak. 
 
Adli tıpta kullanılan babalık testine benzer bir yöntem ile halk elinde yetiştirilen ülkesel keçi ıslah projeleri kapsamındaki sürülerde ebeveyn tayini yapılacak ve ıslah çalışmalarına destek sağlanacaktır.
 
Islah çalışmalarının temeli, kayıtlı sürüler oluşturmaya dayandığından küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de sığırlarda olduğu gibi soy kütüğüne dayalı yetiştiricilik yapılması ve doğan bir yavrunun annesinin ve babasının belli olması gerekli görülmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından farklı küçükbaş hayvan ırklarında yürütülen halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projelerinde damızlık seçiminde doğru tespit yapılabilmesi ve 9 Şubat 2013 Tarih ve 28554 sayılı resmi gazetede yayımlanan Safkan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2013/2) ile Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine soykütüğü tutma ve ıslah programı yapma yetkisi verilmiştir.
 
Hal böyle iken hayvan ıslahında DNA tabanlı babalık testleri ile daha sağlıklı ve kontrollü üretim stratejileri geliştirmek ve sürünün genel kalitesini artırmak söz konusudur. Bu proje ile Türkiye yerli keçi ırklarında mikrosatellit markerleri temelinde ebeveyn analizleri yapılarak ıslah çalışmalarına destek vermek amaçlanmaktadır.
 
Fakültemiz Zootekni ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümleri işbirliğinde yürütülecek olan proje 2 yıl sürecek olup, proje kapsamında Kıl keçi, Ankara keçisi, Honamlı keçisi, Kilis keçisi ve Norduz keçisi olmak üzere 5 keçi ırkı ile çalışılacaktır. 
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü AR-GE destek programları kapsamında desteklenmesine karar verilen TAGEM-14/AR-GE/15 nolu “Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması İle Ebeveyn Tayini” başlıklı projenin ilgili Bakanlık sözleşmesi kapsamında yapılması istenilen tanıtım toplantısı 30 Ekim 2014 Perşembe günü saat 11.00’de düzenlenmiştir.