Ziraat Fakültesi
2015-09-03

II. Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları konulu eğitim programı düzenlendi 

Fakültemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Metin Tuna Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) aracılığıyla II. Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları konulu 40 saatlik uygulamalı bir eğitim programı düzenledi.

Eğitim programına Polonya’nın Silesia Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Robert Hasterok misafir öğretim üyesi olarak katılarak teorik ve uygulamalı olarak dersler verdi. Eğitim programına İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ile Üniversitemizin çeşitli fakülte ve bölümlerinden toplam 15 öğretim üyesi ve araştırmacı katıldı. Katılımcılar Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Genetiği ve Sitogenetiği Laboratuvarında teorik dersler yanında uygulama yapma imkanı da elde etti.

Kursun ilk gününde yapılan preparat hazırlama uygulamalarında öğrenciler ülkemizde kültürü yapılan bamya çeşit ve populasyonlarının kromozomlarını ilk defa saymış ve 2n=120 olarak belirlemiştir. Workshop’un ilerleyen günlerinde öğrenciler korunga bitkilerinin mitoz kromozomları üzerinde rDNA genlerinin lokasyonlarını fiziki olarak belirlemişlerdir.  Bunlara ilave olarak GISH analizi ile poliploid B. hybridum türünün diploid progenitörleri belirlenmiştir.