Ziraat Fakültesi
2022-05-12

ZİDEK ÖN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA DAVETDUYURU,
 
Fakültemiz Dekanlığı tarafından talep edilen ön bilgilendirme toplantısı ZİDEK Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi Başkanlığı tarafından 1 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 09:00-10:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 
 
Anılan toplantıya ait ilgili kabul yazısı ekte sunulmuş olup toplantıya tüm akademik personelimiz davetli olmakla birlikte, Bölüm Başkanları, Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte ve Bölüm Kalite-Akreditasyon, Eğitim-Öğretim ve Diğer komisyon üyelerinin katılımları beklenmektedir. 
 
Sözkonusu toplantıda her bir lisans programından Özdeğerlendirme Raporunun (ÖDR) hazırlanması konusunda, ilgili ölçütleri dikkate alan en fazla beşer sorunun hazırlanarak Dekanlığımız tarafından iletilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, söz konusu hazırlanacak soruların tasnif edilmesi ve tekerrürlerin önlenmesi amacıyla çalışma yapacak Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Murat Taşan (mtasan@nku.edu.tr) e-posta adresine 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 14:00'e kadar iletilmesi hususu saygı ile duyurulur.