Ziraat Fakültesi
2015-11-03

Namık Kemal Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesinin Oluşturulması (Biyoteknoloji)” başlıklı TUBİTAK-1000 projesi kabul edildi. 

 

TUBITAK-1000-Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı’nın ”Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması” başlıklı çağrısı kapsamında 2015 yılı 1. Döneminde üniversite adına sunulan üç projeden biri olan ve Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.Sezen ARAT tarafından sunulan “Namık Kemal Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesinin Oluşturulması (Biyoteknoloji)” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Ziraat Fakültesi’nin, Fen Edebiyat Fakültesi’nin, Veteriner Fakültesi’nin, Çorlu Mühendislik Fakültesi’nin alan ile ilgili bölümlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olan Proje “tarım, sanayi ve hayvancılığın önemli bir yer tuttuğu bölgede, üretime modern biyoteknolojik uygulamaları katarak verim artışı sağlamayı, böylelikle bölge kalkınmasını hızlandırma konusunda çiftçi, kamu araştırma kurumları ve özel sektör için lokomotif görevi üstlenmeyi hedefleyen Namık Kemal Üniversitesi’nin Biyoteknoloji alanında hazırlayacağı Ar-Ge Strateji Belgesinin üniversitenin rekabet gücünü ve bölge sanayi ve tarımındaki olumlu etkisini artırabilme potansiyeli bulunmaktadır” şeklinde değerlendirilmiş ve desteklenmesine karar verilmiştir.