Ziraat Fakültesi

 

Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu

Dekan

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kültürteknik Bölümünden 1981 yılında mezun olmuş, vatani görevini takiben 1983 yılında Bölge TOPRAKSU Erzurum Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak meslek yaşamına başlamıştır. 1985 yılında Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan yeni teşkilatlanma ile ismi Köy Hizmetleri olan aynı kuruluşta devam etmiştir.

Köy Hizmetleri’nde, Toprak ve Su Muhafazası ile Sulama ve Drenaj şubelerinde teknik eleman ve idari görevlerde bulunmuştur. Doktora eğitimini 1989 yılında tamamlamış, 1994 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doçent temsilciliği ile Ziraat ve Çorlu Mühendislik fakülteleri fakülte ve yönetim kurulları üyelikleri ve Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü yapmıştır. Halen bu fakültelerde Su Bilimi ve Su Kaynaklarını Geliştirme konularında ders vermekte ve bilimsel araştırma ve uygulama projeleri yürütmektedir.