Ziraat Fakültesi
2015-12-29

Prof.Dr. Bahattin Akdemir'in Ulusal Koordinatörlüğünü yaptığı proje Avrupa Birliği Ict-Agrı Era-Net tarafından kabul edildi 

Fakültemiz Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bahattin Akdemir'in Ulusal Koordinatörlüğünü yaptığı  "VARIABLE RATE OPERATIONS FOR ORCHARDS " isimli proje Avrupa Birliği ICT-AGRI ERA-NET tarafından kabul edildi

Fakültemiz Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bahattin Akdemir'in Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde Dr.Adnan Doğan ile birlikte ortak Ulusal Koordinatörlüğünü yaptığı "Variable Rate Operations for Orchards " isimli Uluslararası proje Avrupa Birliği ICT AGRI ERA-NET "Enabling Precision Farming" proje çağrısı kapsamında kabul edilmiştir.

Projede Koordinatör Kuruluş Danimarka'dan Aarhus Üniversitesi olup ayrıca İspanya ve İsviçre'den 2 ticari kuruluş ile İtalya'dan Bologna Üniversitesi de projede ortak olarak yer almaktadır. Proje toplam bütçesi 575 000 Euro olup Türkiye'nin payı 99 200 Euro'dur. Proje 1 Ocak 2016 tarihinde başlayıp 3 yıl süre ile devam edecektir. Proje Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Yalova'da yürütülecektir.

Projeye Ankara Üniversitesi'nden Doç.Dr. Ufuk Türker, Ege Üniversitesi'nden Doç.Dr. Behiç Tekin, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Mehmet Emin Akçay, Dr. Erdinç Uysal ve Dr. Muammer Yalçına araştırıcı olarak katkı vereceklerdir.

Projenin amacı; bahçe tarımında ağaçların tümüne aynı miktarda sabit miktarda gübre uygulamak yerine ağaçların ihtiyacına göre gübre vererek hem daha ekonomik ve hem de çevreye daha az zarar verecek üretim yöntemlerini araştırmaktır. Proje çerçevesinde gübreleme, sulama ve ilaçlama konularında gereksiz girdi kullanımı engelleyecek yöntemler araştırılacaktır.

Türkiye'de yapılacak araştırmalarda; Prof.Dr. Bahattin Akdemir yürütücülüğünü yaptığı ve Yrd.Doç.Dr.Cihangir Sağlam, Elekt. ve Haberleşme Müh. Nail Türen, Doç.Dr. Mehmet Şener, Yrd.Doç.Dr. Korkmaz Bellitürk, Yrd.Doç.Dr. Zafer Makaracı, Zir.Yük. Müh. Levni Özyürüyen,  ve Mak. Müh. Eyüp Selçuk Atar'ın araştırıcı olduğu 112O086 No'lu "Zeytin bahçeleri için Değişken Düzeyli Gübre Dağıtma Makinesi Geliştirilmesi" isimli TÜBİTAK 1001 projesi aracılığı ile geliştirilen ve patent başvurusu yapılan "Değişken Düzeyli Gübre Dağıtma Makinası"  ile ağaçların ihtiyacına göre gübreleme yapılacaktır. Ağaçların mineral gübre ihtiyacı, ya önceden yapılan toprak/yaprak analizleri ile, veya insansız hava araçlarına/traktöre takılı sensörler ile elde edilen veriler kullanılarak saptanacaktır.