Ziraat Fakültesi
2016-01-29

TÜBİTAK-1001 kapsamında iki projeye destek 

Fakültemiz Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Fulya ÖZDİL'in yürütücüsü olduğu "Türkiye Eşek (Equus asinus) Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu" başlıklı proje önerisi TÜBİTAK-1001 programı kapsamında desteklenmesine karar verildi. Proje ekibinde Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Sezen ARAT, Zootekni Bölümü öğretim üyeleri Prof.Dr. M. İhsan SOYSAL, Doç.Dr. Eser Kemal GÜRCAN ve Yrd.Doç.Dr. Emel Özkan ÜNAL, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAPLAN ve Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Serdar GENÇ araştırmacı olarak yer almaktadır.

 

Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Metin TUNA'nın yürütücüsü olduğu "Geniş doğal varyasyona sahip korunga (Onobrychis Miller) genetik kaynak kolleksiyonunun yeni sitogenetik yöntemler ile karakterizasyonu ve Trakya bölgesine uygun çeşitlerin geliştirilmesinde kullanımı" başlıklı proje önerisi TÜBİTAK-1001 programı kapsamında desteklenmesine karar verildi. Proje ekibinde, Fakültemiz Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr. B. Banu BİLGEN ve Yrd.Doç.Dr. Sheida DANESHVAR ROYANDAZAGH, Zootekni Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. M. Levent ÖZDÜVEN, Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. İlker NİZAM araştırmacı olarak yer almaktadır. Ayrıca, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Cengiz KURT ve Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi öğretmenlerinden Gülsemin Savaş TUNA projede araştırmacı olarak yer almaktadır.

Proje yürütücüsü ve araştırmacısı öğretim elemanlarını tebrik ediyoruz.

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI