Ziraat Fakültesi
2019-04-09

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenlerinden Fakültemize Ziyaret 

     2023 Eğitim Vizyonunda ifadesini bulan okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılmasının sağlanması amacına yönelik olarak Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü branş öğretmenlerinden oluşan çalışma ekibi Fakültemize saha ziyareti gerçekleştirdiler.

     09.04.2019 Salı günü saat 15:00'da Fakültemiz Kurul Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Fakültemiz Bölümlerini temsilen öğretim üyeleri de katılım sağladılar.

     Okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili temel bilgilerin ve ders kazanım mekan ilişkilerinin belirlenmesi amacına yönelik olarak Fakültemize saha ziyaretinde bulunan kimya, fen bilimleri, biyoloji, matematik, coğrafya vb. branş öğretmenlerinden oluşan çalışma ekibi ile Fakültemiz Bölümlerini temsilen katılan öğretim üyeleri karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak okul dışı öğrenme ortamlarının orta öğretim düzeyindeki eğitim ve öğretime etkisi üzerine tartışma gerçekleştirildi. Fakültemiz öğretim üyeleri okul dışında Fakültemizde orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin deneyim kazanmaları, gözlem becerilerinin arttırılabilmesi vb. konularda gerçekleştirilebilecek etkinlikler hakkında görüşlerini ilettiler.