Ziraat Fakültesi
2014-10-23

Trakya Bölgesi Buğday Teknik Toplantısı Fakültemizin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi 

“Trakya Bölgesi Buğday Teknik Toplantısı” Fakültemizin ev sahipliğinde 23 Ekim 2014 tarihinde ve 09.30-17.00 saatlerinde Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
 
Trakya Bölgesinde buğday tarımının tüm yönleri ile görüşülmesi amacıyla yapılan toplantı N.K.Ü. Ziraat Fakültesi ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü organize etmiştir. Toplantıya Ziraat Fakültesi’nin Tarla Bitkileri, Bitki Koruma ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinin öğretim üyeleri, Trakya Tarım Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım il Müdürlükleri, Trakya Birlik A.Ş., Atatürk Toprak Su Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları, Bölgemiz Un Sanayicileri, Bitki ıslahçıları Alt Birliği ve Bölgemizdeki özel tohumculuk kuruluşları  olmak üzere çok sayıda kamu ve özel kuruluş yetkilileri  katılmıştır. 
 
Toplantı sabah açılış konuşması ile başlamış ve daha sonra her kurumun temsilcisi buğday konusunda düşüncelerini, beklentilerini ve yapılması gerekenleri belirtmiştir.  Öğleden sonraki oturumlarda ise, konu ortak tartışmaya açılmış olup ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
 
Toplantı sonunda buğday teknik toplantısının sürekli olarak yılda iki defa eylül ve mayıs aylarında yapılmasına karar verilmiştir. İlave olarak kalite, yetiştirme ve çeşit geliştirme-tohumculuk olarak üç alt komisyonlar oluşturulmuş ve bu komisyonlarda görev alacak kuruluşlar belirlenmiştir. Tüm katılımcıların önerileri dikkate alınarak buğday konusunda yapılması gereken 24 maddelik öneri listesi hazırlanmış olup,  bu öneri tutanağı ülkemizdeki tarım ile ilgili tüm kuruluşlara iletilmesi de kararlaştırılmıştır. Trakya Bölgesi Buğday Teknik Toplantısı sonunda tüm katılımcılar toplantının oldukça başarılı olduğunu ve mutlaka ısrarla bu toplantıların sürdürülmesi gerektiği konusunda görüş bildirmiştir.