Ziraat Fakültesi
2018-08-17

Trakya Süt Mükemmeliyet Merkezi Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması Projesinin Sözleşmesi İmzalandı 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından Kalkınma Bakanlığı'na sunulmak üzere hazırlanan Süt Mükemmeliyet Merkezi Projesi için fizibilite raporu hazırlanmak üzere Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan fizibilite destek projesi kabul edildi.

Sözleşme metni Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Proje Yürütücüleri Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ömer Öksüz ve Prof. Dr. Tuncay Gümüş’ün katılımlarıyla gerçekleşti.

Kabul edilen fizibilite desteği projesi kapsamında TR21 Trakya Bölgesinde süt üreticilerinin ve sütü işleyen kar amacı güden tüzel kişilerin gelir gücünü artırarak bölge kalkınmasına ve istihdamına katkıda bulunması için kurulması planlanan Süt Mükemmeliyet Merkezi Projesi için fizibilite raporunun hazırlanması amaçlanmıştır. Fizibilite raporuna göre Köseilyas Mahallesinde bulunan ve Ziraat Fakültesine ait Çiftlikpark içerisine kurulacak merkez ile süt üreticilerine, süt sanayiinde çalışan personele ve üniversitenin ilgili alanlarında eğitim gören öğrencilere süt ve süt ürünleri konusunda pratik ve teorik eğitimler verilecektir. Bölgede farkındalık oluşturularak süt verimi ve kalitesinin artırılması, bölgedeki insan kaynağının teknik ve pratik niteliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda bölgedeki süt ve süt ürünleri firmalarına Ar-Ge desteği sağlanacak, bu işletmelerin sorunlarına çözüm bulunması yanında özellikle küçük ölçekli işletmeler Ar-Ge kültürü ile tanıştırılarak, bölgedeki süt ürünleri çeşitliliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.