Ziraat Fakültesi
2019-11-11

ZİRAAT FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi Başkanlığı Ziraat Fakülteleri Dekanlar Konseyi Prof.Dr. Murat ERMAN'ın Başkanlığında 08.11.2019 tarihinde Ankara'da Yükseköğretim Başkanlığında toplandı.

Toplantıya ülkemizdeki 30'u aşkın Ziraat Fakültesi Dekanları ve Dekan Yardımcıları katılırken, Fakültemizi temsilen Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Murat TAŞAN katıldılar. 

Toplantı gündeminde Ziraat Fakülteleri Zootekni Bölümü mezunlarının meslek sorunu ve görev tanımı, 2019-2020 Akademik Yılında Ziraat Fakülteleri Bölümlerinin kontenjan doluluk oranları ile farklı isimlerle kurulan Ziraat Fakültelerinin isim değişiklikleri konuları yer aldı.

Gündeme ilişkin alınan kararlar Konsey Başkanlığı tarafından yayınlanacaktır.