Ziraat Fakültesi
2019-03-03

ZORUNLU STAJ TARİHLERİ BELİRLENDİ 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni Bölümlerinde 6. Yarıyıl sonunda, Tarla Bitkileri Bölümünde ise 4. ve 6. Yarıyılları sonunda Fakültemiz Öğrencilerinin Üniversitemiz “Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. Maddesi” uyarınca yapmak zorunda bulundukları staj tarihleri belirlendi.

Staj tarihleri için tıklayınız

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI