Ziraat Fakültesi
2019-11-07

Ziraat Fakültesi ve Barilla AŞ. işbirliğinde başarı ile tamamlanan Uluslararası Sürdürülebilir Makarnalık Buğday Üretimi Projesinin iki yıl süre ile daha geniş kapsamda uygulanmasına yönelik ön çalışma toplantısı gerçekleştirildi 

Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Barilla A.Ş. işbirliğinde başarı ile tamamlanan “Uluslararası Sürdürülebilir Makarnalık Buğday Üretimi Projesi”nin iki yıl süre ile daha geniş kapsamda uygulanmasına yönelik ön çalışma toplantısı Fakülte Kurul Salonunda 07.11.2019 tarihinde Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sezen ARAT, Dekan Yardımcıları Prof.Dr. Murat DEVECİ ve Prof.Dr. Murat TAŞAN, Proje ekibinden Prof. Dr. İsmet BAŞER, Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK, Barilla A.Ş. Yöneticilerinden Sacit ATAY, Kemal KESKİN, Volkan BAYRAKTAR katılımları ile gerçekleştirildi. Proje ekibinde Fakültemizden Doç.Dr. Alpay BALKAN, Dr.Öğr. Üyesi Harun HURMA ve Öğr. Gör. Dr. Fuat YILMAZ’da yer almaktadırlar.

Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamalar olarak tanımlanabilen “Sürdürülebilir Tarım”, makarnalık buğday üretimi için de ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Sürdürülebilir tarım teknikleri ile tarımsal üretimi gerçekleştiren üreticiler, doğal kaynakların korunması için üretim tekniklerinin gerçekleştirilmesine, düşük maliyetli ve miktarlı tarımsal girdiler (gübre, ilaç, tohum, su, işçilik, mazot vs.) kullanımı ile üreticilerin optimum gelir elde edecek kadar yeterli ve kaliteli ürünün üretilmesini hedef almaktadırlar.

Çevre dostu üretim için toprak kalitesini artıran, kimyasal gübre ve ilaç kullanımını azaltan diğer adıyla sürdürülebilir tarım uygulamaları, doğaya ve ülkemiz değerli üreticilerine yararı olduğu düşünülen, gelecek nesillerin sağlıklı gıda erişimlerine katkı sağlaması amaçlanan ve başarı ile tamamlan “Uluslararası Sürdürülebilir Makarnalık Buğday Üretimi Projesi”nin devamına yönelik gerçekleştirilen toplantıda bu yıl ve sonraki yıllarda yine devam edecek şekilde planlanmış ve taraflar ilgili projede ön çalışmayı tamamlamışlardır.

Proje yürütücüleri olan Fakültemiz öğretim üyelerinin akademik destekleriyle Barilla A.Ş. ile işbirliği halinde tamamlanan ve bundan sonrada devam etmesi planlanan Trakya Bölgesinde sürdürülebilir makarnalık buğday üretim projeleri çevreye, insana ve hatta bütün canlılara önem vermekte, gelecek kuşaklara verimli ve temiz toprak, su ve çevre bırakmayı öncelikleri arasında tutmaktadır.