Ziraat Fakültesi
2020-09-24

ZİDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI PROGRAMI 

Pandemi Dönemi içerisinde gerçekleştirilemeyen “ZİDEK Değerlendirici Eğitimi” Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK, https://zidek.org.tr/) tarafından dış paydaşlarında katılımı ile 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 13:30-17:30 ve 26 Eylül 2020 Cumartesi günü 09:00-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında uzaktan erişim ile ZOOM üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılımcı sayısı 45 kişi ile sınırlı olup aynı zamanda eğitim ücretsizdir. 

“Değerlendirici Eğitimi” programına dış paydaşlar olarak Ege Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Trakya Bölgesinde yer alan tarımsal alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılım sağlayacaklardır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK, https://yokak.gov.tr/) tarafından yetkilendirilen akreditasyon kuruluşu ZİDEK, çeşitli disiplinlerdeki Ziraat Fakülteleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Ziraat Mühendisliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. Eğitim programı değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir.

 

ZİDEK Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Programı için tıklayınız.