Ziraat Fakültesi
2020-07-23

Ak Acıbakla Hasat Gününe Katıldık 

Ak Acıbakla Hasat Günü, Muratlı-Tekirdağ

 

Ak acıbakla konusunda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Tekirdağ Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği ile birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Tekirdağ- Muratlı İlçesinde Önder Çiftçi Derneğince ak acıbakla üretilen tarlada hasat günü gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yard. Prof. Dr. Murat Deveci Önder Çiftçi Derneği Başkanı İmdat Güngör, Genel Müdür Ali Hakan Doğanuz ile Prof. Dr. Adnan Orak, Prof. Dr. Elman Bahar, Doç. Dr. Ertan Ateş, Araş. Gör. Dr. Hazım Serkan Tenikecier, Önder çiftçi Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İl Müdürü Oktay Öcal, Prof. Dr. Adnan Orak, Dernek Başkanı İmdat Güngör insan beslenmesi yanında rasyonlara dahil edilen acıbaklanın yakın zamanda soyanın yerine kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.  Ayrıca Trakya Bölgesi topraklarının organik madde eksikliğine vurgu yapan yetkililer gelecekte ak acıbaklanın ekim nöbetine dahil olarak kökleri aracılığı ile (yılda 18-25 kg/da) toprağı daha verimli hale getireceğini ifade etmişlerdir.

Prof. Dr. Adnan Orak tarafından 1992 yılından itibaren yürütülen çalışmalara ek olarak; 2017 yılından itibaren Arş. Gör. Dr. Hazım Serkan Tenikecier’in de dahil olduğu çalışmalar ile kışlık özelliğe sahip yerli ve yabancı kökenli ak acıbakla genotiplerinde melezleme ve mutasyon ıslahı konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Amacın, yem sanayinde soyaya olan bağımlılığı kısmen de olsa azaltmak olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca sahip olduğumuz ak acıbakla gen kaynaklarımızın da dahil olduğu yeni genotipler elde etmek ve ıslah çalışmaları sonunda elde edilecek ak acıbakla çeşitlerini üreticilerimizin hizmetine sunmak olduğu belirtilmiştir.