Ziraat Fakültesi
2020-02-22

ZİDEK Başkanı Ziraat Fakülteleri Dekanlar Konseyinde akreditasyon süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen akreditasyon kuruluşu ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı  Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU tarafından 21.02.2020 tarihinde Ziraat Fakülteleri Dekan ve Dekan Yardımcılarının katıldığı Dekanlar Konseyinde "Müfredatın Akreditasyon Süreçlerine göre Değerlendirilmesi" konulu sunum gerçekleştirdi. Tarım, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konsey Başkanı Prof.Dr. Murat ERMAN'ın başkanlık ettiği toplantıya Fakültemizi temsilen Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Murat TAŞAN katıldı.

Toplantıda, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Ülkemizde eğitim süreçlerinde yaşanan akreditasyon süreçleri hakkında genel değerlendirmeler ile birlikte, ZİDEK'in kuruluşu, faaliyetleri, kurumsal eğitimler ve değerlendirici eğitimleri, ZİDEK akreditasyon süreçleri ve eğitim müfredatları hakkında detaylı bilgiler aktardılar. Toplantıda YÖKAK tarafından yetkilendirilen akreditasyon kuruluşu ZİDEK'in kısa süre içerisinde ilk başvuruları alacağı ifade edildi.

Fakültemiz ilgili Fakülte Kurulu Kararı ile lisans eğitim programlarımızın ZİDEK akreditasyon çalışmalarına başlanılması konusunda bir süre önce karar almış olup, bu bağlamda Fakültemiz Dekan Yardımcılarının ve Bölüm Başkan Yardımcılarının katılacakları ve ZİDEK tarafından Tekirdağ'da verilecek "Kurumsal Eğitim" ve aynı zamanda ZİDEK çalışmalarına katkıda bulunmak ve değerlendirici gruplarında yer almak üzere de "Değerlendirici Eğitim" programları planlanmıştır.

Sözkonusu programlar dış paydaşlarında katılımları ile 20-21 Mart tarihlerinde iki tam gün süre ile ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ve ilgili akademisyen üyelerinin katılımları ile Fakültemizde gerçekleştirilecektir.