Ziraat Fakültesi
2016-05-31

III. Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları” konulu eğitim programı düzenlendi 

Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Metin Tuna Üniversitemizin Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji topluluğu aracılığı ile 16-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında “III. Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları” konulu 40 saatlik uygulamalı bir eğitim programı düzenlemiştir.

Eğitim programına Polonya’nın Silesia Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Robert Hasterok misafir öğretim üyesi olarak katılmış,  teorik ve uygulamalı olarak dersler vermiştir.

Eğitim programına Moleküler Sitogenetik dersini alan Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü son sınıf öğrencileri ile yine üniversitemizin yüksek lisans öğrencilerinden toplam 20 öğrenci katılmıştır.  Kursiyerler Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Genetiği ve Sitogenetiği Laboratuarında teorik dersler yanında uygulama yapma imkanı da elde etmişlerdir.

Kursun ilk günü sabah verilen teorik bilgilerden sonra öğrenciler diploid siyes buğdayı ile hexaploid yulaf bitkilerine ait kök ucu meristem dokularını kullanarak preparatlar hazırlamışlardır. Workshop’un ilerleyen günlerinde öğrenciler buğday ve yulaf bitkilerinin mitoz kromozomları üzerinde rDNA genlerinin lokasyonlarını fiziki olarak belirlemişlerdir.  Kursun sonunda öğrenciler katılım sertifikalarını almışlardır.