Ziraat Fakültesi
2020-09-27

Fakültemiz Eğitim Programları Akreditasyon Sürecine Başladı 

Fakültemiz Eğitim Programları Akreditasyon Sürecine Başladı.

Fakültemiz, 9 farklı eğitim programı kapsamında akreditasyon çalışmalarına Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) ile birlikte "Değerlendirici Eğitimi" organizasyonunu düzenledi. Online olarak gerçekleştirilen "Değerlendirici Eğitimi" etkinliği 25-26 Eylül 2020 tarihlerinde 1,5 günlük süre içerisinde tamamlandı.

Etkinliğin ilk gününe Üniversitemiz Rektör Yardımcı Prof.Dr. Bülent EKER, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sezen ARAT, Dekan Yardımcıları Prof.Dr. Murat DEVECİ, Prof.Dr. Murat TAŞAN,  ZİDEK Başkanı Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK-ZAK Başkanı Prof.Dr. İsmail Karaca, ZİDEK Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK Üyeleri, Fakültemiz Öğretim Elemanları, Fakültemiz öğrencilerini temsilen üç lisans öğrencimiz ile dış paydaşlar olarak Ege Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Trakya Bölgesinde yer alan tarımsal alanda faaliyet gösteren kamu kurumları (Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Meteroloji Md., Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enst. Müd., Tekirdağ Gıda Kontrol İl Müdürlüğü) ve TRAKTOD (Trakya Tohumcular Derneği), Tekirdağ Önder Çiftçi Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılım sağlamışlardır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK, https://yokak.gov.tr/) tarafından yetkilendirilen akreditasyon kuruluşu ZİDEK (zidek.org.tr), çeşitli disiplinlerdeki Ziraat Fakülteleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Ziraat Mühendisliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. Eğitim programı değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir.

ZİDEK Başkanı Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK-ZAK Başkanı Prof.Dr. İsmail KARACA, ZİDEK Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ayzin KÜDEN hocalarımıza Ziraat Fakültesi Dekanlığı olarak çok teşekkür ediyoruz.