Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Ders Kataloğu

1. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
ZTB101 Ekonomi 3 0 3
FZK116 Fizik 3 0 4
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY003 Kimya 2 2 4
MAT001 Matematik 3 0 3
TB 113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 4
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZTB108 Ekoloji 3 0 3
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB111 Meteoroloji 2 0 2
ZTB112 Organik Kimya 2 2 4
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
ZTB120 Temel Genetik 2 0 3
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTB203 Bitki Fizyolojisi 2 0 4
ZMO201 Bitki Koruma 2 2 3
ZMO205 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 2 0 3
ZTB119 İstatistik 1 2 4
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
ZMO215 Tahıllar ve Endüstri Bitkileri 2 2 3
ZMO207 Tarımsal Mekanizasyon 2 2 3
ZMO209 Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 2 3
ZMO211 Zootekni 2 2 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZMO206 Araştırma ve Deneme Metotları 1 2 3
ZMO224 Bitki Besleme ve Gübreleme 2 0 3
ZTB212 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 0 3
ZBB206 Çayır Mera ve Yem Bitkileri 2 0 3
ZBB202 Genel Meyvecilik 2 0 3
ZBB204 Genel Sebzecilik 1 2 3
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZMO208 Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 2 2 4
ZMO217 Tarımsal Biyoteknoloji 3 0 3
ZTM202 Termodinamik 2 0 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBB305 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 3 0 4
ZBB301 Bahçe Bitkileri Organizasyonu I 0 4 3
ZTB209 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 4
ZBB307 Genel Bağcılık 1 2 3
ZTM205 Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 2
ZBB303 Örtüaltı Tarımı I 1 2 5
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ () 6
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri 3 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 3 0 3
ZSBB 316 Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyonu 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı 3 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce 2 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri 3 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri 3 0 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri 3 0 3
ZSBB 311 Üzüm Kalite Kriterleri 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri 3 0 3
Genel Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 3 0 3
ZSTO113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji)(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 3 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK349 Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 2 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSGM 514 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
TAB 311 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSBK351 Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
KIMB320 Günlük Hayatımızda Kimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
UNİSEC301 Japoncaya Giriş(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.) 3 0 5
MKSB438 Otomobil Gövdesi Yapısal Tasarımı(Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
MB201 Öğretim Teknolojileri(Spor Bil.Fak.-) 2 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTB217 Akıllı Tarım 2 0 3
ZBB308 Bağcılıkta Budama ve Fidancılık 1 2 2
ZBB312 Bahçe Bitkileri Hastalık ve Zararlıları 2 2 3
ZBB302 Bahçe Bitkileri Organizasyonu II 0 4 3
ZBB310 Meyvecilikte Budama ve Fidancılık 1 2 3
ZBB304 Örtüaltı Tarımı II 1 2 3
ZBB306 Sebze Tohumculuğu 1 2 2
Staj01 Staj 0 2 5
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri 3 0 3
ZSBB 312 Bağ Kurma Tekniği 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı 3 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri 3 0 3
ZSBB 310 Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği 3 0 3
ZSBB 310 Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri 3 0 3
Genel Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA321 Alternatif Yağ Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 3 0 3
ZSTE304 Avrupa Birliği ve Türkiye Tarım Politikaları(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA322 Bitki Yetiştiriciliğinde Yapay Zeka Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSZO305 Deney Hayvanları Üretimi(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSZO310 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
TAB 319 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK344 Örtüaltı Sebzeciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTE303 Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSTE307 Tarımsal Pazarlama(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 0 3
ZSTO103 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK350 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
CMSB305 AB ve Türkiye’de Çevre Politikaları (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
APT304 Apiterapi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
İFS818 Arapça´ya Giriş(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
MİMS027 Araştırma Yöntemleri(Güz. San.,Tas. ve Mim. Fak.-Mimarlık) 3 0 3
UNİSEC004 Besin Hijyeni(S.B.F-Bes.Diy.) 2 0 3
FİZB220 Bilim Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fizik) 3 0 3
TBT 411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 4
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
ÇEKO405 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Çal.Eko.End.İlş) 3 0 5
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
İŞLB611 Finans Yönetimi(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
İŞLB810 Girişimcilik II(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
İFS808 Güncel İnanç Problemleri(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İDEB312 İngiliz Kültür Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-İng.Dil.Ed.) 2 0 3
UNİSEC304 Japon Toplumu(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.(İ.Ö)) 4 0 4
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İFS815 Kuran´da Ana Konuları (İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS814 Kur’an Okuma ve Tecvid(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
VMF104 Medikal Fotoğrafçılık(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 1 3
PSK210 Mutluluk(Fen - Edebiyat Fak.-Psikoloji) 2 0 4
UNİSEC007 NAMIK KEMAL(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ENMBS403 Rekabet Yönetimi(Çorlu Müh. Fak.-End.Müh.) 3 0 5
İFS817 Siyer-i Nebi(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
UNİSEC302 Temel Japonca(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
TÇE001 Türk Müziği(Türk Müziği Devlet Kons.-Çalgı Eğitimi) 3 0 3
MLYB701 Türk Vergi Sistemi I (İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Maliye) 3 0 5
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBB401 Bahçe Bitkileri Islahı 2 2 3
ZBB411 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 3 0 3
ZBB405 Ilıman İklim Meyve Türleri I 3 0 4
ZBB409 Özel Bağcılık I 2 2 4
ZBB403 Özel Sebzecilik I 2 2 5
ZBB407 Subtropik İklim Meyve Türleri 1 2 3
ZTM401 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
Seçmeli BAHÇE BİTKİLERİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() 3
ZSBB 412 Asma Biyolojisi 3 0 3
ZSBB 409 Bağcılıkta Hidroponik Tekniği 3 0 3
ZSBB 413 Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Görülen Kalite Kayıpları 3 0 3
ZSBB 404 Sebzelerde Tohum Üretimi, Teknolojisi ve Sertifikasyonu 2 2 3
ZSBB 403 Serada Yetiştirme Ortamları, Sulama ve Gübreleme 3 0 3
ZSBB 401 Tohum Depolama İlkeleri 3 0 3
ZSBB 407 Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 411 Üzüm Kurutma Tekniği 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZBB412 Bağcılık ve Şarapçılık 1 2 3
ZBB402 Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi 2 0 3
ZBB414 Bitirme Tezi 0 4 4
ZBB406 Ilıman İklim Meyve Türleri II 2 2 4
ZBB410 Özel Bağcılık II 1 2 3
ZBB404 Özel Sebzecilik II 2 2 4
ZBB408 Üzümsü Meyveler 1 2 3
Seçmeli YENİ-4.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() 3
ZSBB 412 Asma Biyolojisi 3 0 3
ZSBB 410 Bağcılıkta Ekofizyoloji 3 0 3
ZSBB 413 Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Görülen Kalite Kayıpları 3 0 3
ZSBB 404 Sebzelerde Tohum Üretimi, Teknolojisi ve Sertifikasyonu 2 2 3
ZSBB 402 Serada Organik Tarım 3 0 3
ZSBB 403 Serada Yetiştirme Ortamları, Sulama ve Gübreleme 3 0 3
ZSBB 401 Tohum Depolama İlkeleri 3 0 3
ZSBB 407 Topraksız Tarım 3 0 3
ZSBB 411 Üzüm Kurutma Tekniği 3 0 3
Genel Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
CMSB305 AB ve Türkiye’de Çevre Politikaları (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
APT304 Apiterapi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
İFS818 Arapça´ya Giriş(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
MİMS027 Araştırma Yöntemleri(Güz. San.,Tas. ve Mim. Fak.-Mimarlık) 3 0 3
UNİSEC004 Besin Hijyeni(S.B.F-Bes.Diy.) 2 0 3
FİZB220 Bilim Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fizik) 3 0 3
TBT 411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 4
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 3
ÇEKO405 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Çal.Eko.End.İlş) 3 0 5
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
İŞLB611 Finans Yönetimi(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
İŞLB810 Girişimcilik II(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
İFS808 Güncel İnanç Problemleri(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İDEB312 İngiliz Kültür Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-İng.Dil.Ed.) 2 0 3
UNİSEC304 Japon Toplumu(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.(İ.Ö)) 4 0 4
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İFS815 Kuran´da Ana Konuları (İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS814 Kur’an Okuma ve Tecvid(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
VMF104 Medikal Fotoğrafçılık(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 1 3
PSK210 Mutluluk(Fen - Edebiyat Fak.-Psikoloji) 2 0 4
UNİSEC007 NAMIK KEMAL(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 3
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ENMBS403 Rekabet Yönetimi(Çorlu Müh. Fak.-End.Müh.) 3 0 5
İFS817 Siyer-i Nebi(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
UNİSEC302 Temel Japonca(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 4 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
TÇE001 Türk Müziği(Türk Müziği Devlet Kons.-Çalgı Eğitimi) 3 0 3
MLYB701 Türk Vergi Sistemi I (İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Maliye) 3 0 5
Toplam AKTS: 30